زمستان زندگی

ساعت عمرم
نشان می دهد
که زمستان زندگی

در راه است...


"اشغالگر"

2 نظر

خاطرات چتر

چتر
یک نفره بود
ولی خاطراه هایش

دو نفره...


"اشغالگر"


3 نظر

آرزوی باد

باد را

آرزویی ست در وزیدن

اینکه لا به لای موهای تو بپیچد...


"اشغالگر"

1 نظر

به دنبال تو در باران

رد باران را می گیرم
یا به تو می رسم

یا من نیز گم می شوم..


"اشغالگر"

2 نظر

آمد ولی بی خبر

با رفتن می آید
عشق...


"اشغالگر"

2 نظر
تمامی حقوق مطالب متعلق به ܓܓܓ اِشـــغالگر ܓܓܓ می باشد.
طراحی و اجرا: سایت ستاپ