بر دلم این روزگار ای کاش آسان می گرفت

با نگاهت هر چه غم در سینه پایان می گرفت
عشق تو آن ثانیه در سینه ام جان می گرفت
کوچه های شهرمان از عشق ما سرشار بود
زندگی با عشق تو آن لحظه امکان می گرفت
در خزان از شوق تو بر روی ایوان پیش من
برگریزان و خزان آن سوی ایوان می گرفت
دست تلخ روزگار آخر تو را از من گرفت
بر دلم این روزگار ای کاش آسان می گرفت
در زمان رفتنت وقتی که می رفتی عزیز
چک چک باران غم در کل تهران می گرفت

محمدصادق رزمی

0 نظر

رفتی و دیگر جهان خالی شدش از آدمی

تا تو بودی در جهان حالم از آن بهتر نبود
چشم من از غصه ها مانند باران تر نبود
بودی و از شوق تو اشعار من غمگین نبود
این همه اشعار غم  بر پیکر دفتر نبود
پیش چشمم دختری مانند تو زیبا نبود
در دلم معشوقه ای همچون تویی دختر نبود
رفته ای پیش خدا دیگرخدا تنها نبود
رفتنت از این جهان در قلب من  باور نبود
رفتی و دیگر جهان خالی شدش از آدمی
بعد تو در این جهان نسل بشر دیگر نبود

محمدصادق رزمی

1 نظر

مانده در درمان من علم پزشکی ناتوان

من به لب می خندم و اما درونم شاد نیست
در دل تنهای من چیزی به جز غمباد نیست
مانده در درمان من علم پزشکی ناتوان
پس چرا این مسئله در علم طبی حاد نیست
تا که بودی  قلب من زندانی عشق تو بود
رفتی و قلبم دگر چون سابقش آزاد نیست
مثل آبادان که بعد از سال ها ویرانی اش
قلب من هم نو شده اما دگر آباد نیست
سیرم از این زندگی همچون غزالی از خودش
خود به دامت آمدم اما چرا صیاد نیست

محمدصادق رزمی

0 نظر

ای کاش شود دست تو را دست بگیرم

از شدت دلتنگی تو عاشق و پیرم
دلگیرم و با قلب و دلم پای تو گیرم
جز یاد تو ای عشق قدیمی و عزیزم
از عالم و آدم به خدا از همه سیرم
آتش زده احساس مرا حسرت اینکه
ای کاش شود دست تو را دست بگیرم
بر شانه ی تو من بگذارم سر خود را
از شدت این شوق بمیرم که بمیرم

"محمدصادق رزمی"

0 نظر

بر مزارم عوض گل بگذارید فقط برگ خزان

سرطان درد بزرگی ست ولی شیرین است
چون فقط چاره ی این زندگی غمگین است
به خدا با غم و اندوه دلم هیچ کسی یار نبود
به خدا درد و غم این تن من سنگین است
غصه در چشم پرستار و دلم  باران است
قلب من آتش داغ است و غمش بنزین است
دکترم گفته که این فصل خزان پایان است
مادرم در دل خود لیک ولی خوشبین است
بر مزارم عوض گل بگذارید فقط برگ خزان
چون تنم مثل خزان تا به ابد غمگین  است

محمدصادق رزمی

0 نظر
تمامی حقوق مطالب متعلق به ܓܓܓ اِشـــغالگر ܓܓܓ می باشد.
طراحی و اجرا: سایت ستاپ