نگفته اند

بعد از تو
نه شنیده ام
و نه گفته اند
به من
دوستت دارم را


"اشغالگر"

نامت

شهید نبودی
اما
همه کوچه های دلم
به نام توست...

"اشغالگر"

تصمیم

اینبار در آن دنیا
دقیقاً روی پل صراط 
در آغوش میکشم تو را
حتی اگر به پایین پرتمان کنند
فرشته هایی که عشق نمی دانند


"اشغالگر"

تلخ

و تلخ تر از اولین لبخندِ مونالیزا،
آخرین نگاهِ تو بود....


"اشغالگر"

تنها آرزو

وقتی دلت
قبرستان آرزوهایت باشد
آنگاه
مرگ تنها آرزویت می شود


"اشغالگر"

تمامی حقوق مطالب متعلق به ܓܓܓ اِشـــغالگر ܓܓܓ می باشد.
طراحی و اجرا: سایت ستاپ