کتاب عشق

همه کتاب ها را خواندم
حالا دیگر مطمیین هستم
که دوستت دارم...


"اشغالگر"

0 نظر

ویزای دلتنگی

دلتنگی ات
پاسپورت کدام کشور را داشت
که هر جای جهان رفتم
باز هم دلتنگی ات آنجا بود...


"اشغالگر"


0 نظر

ناکام

هر چه را که دلم خواست
خدا نخواست
مثل تو
مثل مرگ..


"اشغالگر"

0 نظر

سیزده نبودنت

سیزدهِ نبودنت،
ساده به در نمی شود
تا اثرش به در شود
جان ز تنم به در شود...


"اشغالگر"

3 نظر

قلب دیوار

عکس تو
بر روی دیوار
حالا دیوار هم قلب دارد...


"اشغالگر"

1 نظر
تمامی حقوق مطالب متعلق به ܓܓܓ اِشـــغالگر ܓܓܓ می باشد.
طراحی و اجرا: سایت ستاپ