انتظار تبر

بی تو
درختی خشکم
به جای بهار
در انتظار تبرم...


"اشغالگر"

1 نظر

رگ گردن نزدیکتر

چه لذتی دارد خدا بودن
وقتی می توانم از رگ گردن
به تو نزدیک تر باشم...


"اشغالگر"

1 نظر

قبیله و آتش

تو آتش بودی و
من قبیله ای وحشی
که دور تو می گردد...


"اشغالگر"

1 نظر

قدیمی ام

شبیه ایوان خانه ای قدیمی
پر از خاطره ام...


"اشغالگر"

2 نظر

گریه بهار

فروردینِ بارانی
بهار هم بی تو
گریه می کند...


"اشغالگر"

1 نظر
تمامی حقوق مطالب متعلق به ܓܓܓ اِشـــغالگر ܓܓܓ می باشد.
طراحی و اجرا: سایت ستاپ