قرار قیامت

قرارِ دیدارمان با خدا
باشد به قیامتی که
قرار بود
تا روز رسیدنش
من و تو
ما باشیم


"اشغالگر"

8 نظر

آرزوها

در بودنت
هزار آرزو داشتم
امّا امروز در نبودنت
فقط یک آرزو دارم
می دانم محال است
ولی برگرد.....


"اشغالگر"


شباهت

خدایی که انسان را راند
و تویی که مرا راندی
او گناهش سیب بود
و من عشق..


"اشغالگر"

کودتا

گاهی
برای رسیدن به جمهوریِ تو
باید کودتایی خونین کرد
یک اسلحه،
یک شلیک...


"اشغالگر"

شکوه

خداوندا تو بزرگی و من حقیر
بیش از این حقیرم مکن
مرا فراموش کار نامیدی (انسان)
و در پست ترین جای هستی ات (دنیا)
پناهم دادی
آیا رسم بزرگی این بود؟؟


"اشغالگر"

تمامی حقوق مطالب متعلق به ܓܓܓ اِشـــغالگر ܓܓܓ می باشد.
طراحی و اجرا: سایت ستاپ