دور می زنم

این روزها
با قاب عکست
دور می زنم
تحریمِ نبودنت را...


"اشغالگر"

بعد از تو

شاید
مرا دوست ندارد و عذابم می دهد
خدایی
که بعد از رفتنت
جانِ مرا نمی گیرد..


"اشغالگر"

آینده جای گذشته

وقتی
جای گذشته با آینده ام عوض می شود
امید من تازه میشود
اینبار ، حتماً می آیی...


"اشغالگر"

هجوم

جنبشِ مقاومتِ دلم را
شکست می دهد
هجومِ یکبارهِ دلتنگی ات..


"اشغالگر"

خاطرهای رفته

شیرین ترین خاطره ها
روزی
تلخترین می شوند
وقتی
آنکه باید باشد دیگر نیست...


"اشغالگر"

تمامی حقوق مطالب متعلق به ܓܓܓ اِشـــغالگر ܓܓܓ می باشد.
طراحی و اجرا: سایت ستاپ