خاکِ تو

حیات،
درد دارد،
وقتی
عاشق کسی باشی
که دیگر حیات ندارد...


"اشغالگر"

4 نظر

روانگردان

دلتنگی ات
روانگردان روح ام است
وقتی
بی آنکه داشته باشَمَت
دارَمَت...


"اشغالگر"

2 نظر

فرصت

لعنت به فرصت
که خدا
هیچ وقت
آن را برای داشتنت
به من نداد...


"اشغالگر"

4 نظر

تحریم

تحریم کرده است
خدا
دیدنت را
حتی در خواب ...


"اشغالگر"

آینده بعید

آینده بعید فعلی ست
که هیچ وقت اتفاق نمی افتد
مانندِ رسیدنِ من به تو ....


"اشغالگر"

تمامی حقوق مطالب متعلق به ܓܓܓ اِشـــغالگر ܓܓܓ می باشد.
طراحی و اجرا: سایت ستاپ