تجویز

هر شب
دکتر عشقم
بودنِ تو را تجویز می کند
قبلِ خواب...


"اشغالگر"

4 نظر

سوریه

سوریه است، دلم
با خاطره هایی تروریست،
که یک دنیا دلتنگی
حمایتشان می کنند
و چه تنهایم من
میان این همه هجوم...


"اشغالگر"

1 نظر

همه دردم

بانویِ اولِ قصرِ آرزوهایم
قرار بود
که با بودنت
مرهمی شوی بر دردهایم
نه اینکه با رفتنت
گل سر سبدِ دردهایم باشی....


"اشغالگر"

3 نظر

مسافر آواره

مسافری بودم
در این دنیا
که مقصدم تو بودی
حالا که رفته ای
دیگر مسافر نیستم،
آواره ام..


"اشغالگر"

4 نظر

آن دنیا

حتماً آن دنیا
جای خوبی ست
وقتی که آنجا
تو را دارم...


"اشغالگر"

5 نظر
تمامی حقوق مطالب متعلق به ܓܓܓ اِشـــغالگر ܓܓܓ می باشد.
طراحی و اجرا: سایت ستاپ