پدر زندانی

درد ابدی یعنی
در آن دنیا
نشناسی مرا
مانند همان فرزندی
که پدر زندانی اش را...


"اشغالگر"

6 نظر

غمم

غمِ این روزهایم
از خاطره آن روزهاست
که تو را داشتم...


"اشغالگر"

1 نظر

هر شب

شبِ آرزوهاست و
آرزوی بودنِ تویی که
دست نیافتنی ترین آرزویِ
هر شبِ منی...


"اشغالگر"

2 نظر

بهار بی تو

بهار است و
گل هایی هم نام تو
که شکوفه می دهند بی تو...


"اشغالگر"

3 نظر

آرام

وسعتی
بی انتها دارد
اقیانوسِ آرامِ نبودنت..


"اشغالگر"

2 نظر
تمامی حقوق مطالب متعلق به ܓܓܓ اِشـــغالگر ܓܓܓ می باشد.
طراحی و اجرا: سایت ستاپ